Przewodnik krok po kroku dotyczący korzystania z programu QuickBooks

Category: Ważne Jest
17 lutego 2021

Jak obsługiwać pobrane transakcje bankowe

w programie QuickBooks Online

QuickBooks nie wprowadza automatycznie pobranych transakcji do rejestru bankowego programu QuickBooks. Zamiast tego przechowuje je w oddzielnym obszarze, abyś mógł przejrzeć i dodać bezpośrednio do rejestru. Program QuickBooks bardzo pomaga, ponieważ rozpoznaje przeszłe transakcje lub transakcje, takie jak otrzymane czeki lub płatności klientów, które zostały już wprowadzone do rejestru programu QuickBooks. Następnie program QuickBooks „dopasuje rozpoznane transakcje na ekranie przeglądu i wystarczy kliknąć przycisk Dopasuj , aby zarejestrować je w rejestrze. Ponadto, w przypadku wcześniejszych transakcji, które rozpoznaje, program QuickBooks przypisze je do planu kont (konta), który był używany dla każdego indywidualnego dostawcy na podstawie nazwy dostawcy, a będziesz musiał tylko kliknąć przycisk Dodaj przycisk, aby dodać je do rejestru bankowego programu QuickBooks. W związku z tym bardzo ważne jest, aby wybrać dostawcę podczas dodawania tych kont z okna przeglądu do rejestru programu QuickBooks.

W centrum przechowywania pobranych transakcji programu QuickBooks dzieje się kilka rzeczy:

A ) Istnieją cztery (4) opcje, które program QuickBooks przypisuje na podstawie tego, czy rozpoznaje określoną transakcję. 1) Jeśli znajdzie dopasowanie, zaznaczy kolor „ Dopasuj w sekcji kategorii na „zielono, a także umieści słowo Dopasuj po prawej stronie transakcji. W takim przypadku wystarczy kliknąć przycisk Dopasuj po prawej stronie, aby umieścić go w rejestrze bankowym w programie QuickBooks. 2) Jeśli znajdzie wiele dopasowań, pokoloruje słowo Dopasuj w sekcji kategorii na szaro, a także umieść słowo Dopasuj po prawej stronie transakcji. W takim przypadku musisz kliknąć kategorię w (szary Dopasowanie) i wybrać odpowiednią transakcję z listy opcji, a następnie kliknąć Dopasuj po prawej stronie. 3) Jeśli nie znajdzie dopasowania, ale rozpozna dostawcę, program QuickBooks przypisze temu dostawcy konto, które było ostatnio używane przez tego dostawcę. W takim przypadku klikniesz przycisk Dodaj po prawej stronie transakcji, aby przenieść ją do rejestru bankowego programu QuickBooks. 4) Jeśli jest to przelew między kontami bankowymi lub kontami karty kredytowej skonfigurowanymi w programie QuickBooks, program QuickBooks umieści transakcję, a tym samym umieści słowo Transfer po prawej stronie. Będziesz wtedy musiał kliknąć przycisk przelewu, aby dodać go do rejestru.

B ) Oprócz zakładki Recenzja , po prawej stronie znajdują się dwie inne zakładki: Następna zakładka nosi nazwę W programie QuickBooks , która po kliknięciu wyświetli wszystkie transakcje, które już przejrzałeś i dodałeś do programu QuickBooks. Ostatnia zakładka nosi nazwę Wykluczone . Ta karta służy do przechowywania transakcji, które są już w programie QuickBooks, które zostały wyczyszczone z okna recenzji. Jeśli transakcje zostały ręcznie dodane do programu QuickBooks i wystąpiły podzielone kwoty lub jakiekolwiek różnice, których program QuickBooks nie rozpoznał, należy je usunąć z okna recenzji, aby nie dodawać ich dwukrotnie w programie QuickBooks. W takim przypadku zaznacz pole wyboru po lewej stronie każdej transakcji, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje wsadowe nad polem daty u góry i wybierz Wyklucz wybrane . Możesz również użyć tej opcji akcji Batch , aby dodać wiele transakcji do swojego rejestru QuickBooks w tym samym czasie, wybierając przycisk Akceptuj wybrane .

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy