blisko

Temat: Energetyka

Atom, gaz, OZE i raz za razem mniej węgla. Przyszłość energetyczna Polski 2050  Informacje

  • ArcelorMittal wyłączy wysoki piec w krakowskiej hucie. Trzy scenariusze dla pracowników
  • Sekretarz energii USA chwali Polskę. "Podjęła dobrą decyzję"
  • Spór wokół Nord Stream 2. Media: Gazprom grozi Danii pozwem
  • Zanieczyszczona ropa z Rosji. "Działanie umyślne"
  • "Zanieczyszczona" ropa z Rosji. Polska wstrzymała odbiór surowca

Wykorzystanie wszystkich źródeł energii przy malejącej dominacji węgla, oparcie się na temat atom lub o pochodzenia odnawialne i gaz - to główne scenariusze dla Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Ministerstwo Produkcji rozpoczęło konsultacje wstępnej wersji jej projektu.

Przekazany do wstępnych konsultacji projekt to pierwsza próba całościowego ujęcia polityki energetycznej w 2050 r. Za do niej główny celu uznano wytyczne dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, przyczyniającego się do rozwoju produkcji, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenia potrzeb przedsięwzięć i gospodarstw domowych.

Zrób sobie napięcie. Świat zachęca, a naszego kraju rząd zniechęca do rozwijania "zielonej energii"

Do wykonania tego założenia projekt definiuje trzy cele operacyjne: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, powiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki oraz ograniczenie wpływu energetyki na środowisko.

Ekoenergia bez wsparcia

W projekcie zakłada się, hdy podczas, którego on dotyczy w naszym kraju nastąpi rozwój mądrych sieci energetycznych, rozbudowa zjednoczeń transgranicznych, wzrost liczby niewielkich odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz racjonalizacja zużycia ciepła.

Zakłada się także, że po 2030 r. wygasną systemy wsparcia gwoli OZE, które powinny uzyskać pełną ekonomiczną dojrzałość, zrealizowany zostanie program energetyki jądrowej w przewidywanym kształcie, bezustannie zwiększana będzie efektywność energetyczna.

Mniej węgla, więcej gazu

W projekcie założono realizację scenariusza określonego w charakterze zrównoważony. Zakłada on dominację, ale stopniowo malejącą węgla, umiarkowany wzrost znaczenia gazu, zwiększenie udziału OZE do co najmniej 10 proc. w transporcie i 15 proc. w bilansie energii pierwotnej oraz ok. 15-proc. wkład energetyki jądrowej.

Specjaliści z Niemiec: Zbyt 25 lat nie zostanie już węgla na Śląsku

W dokumencie przyjmuje się także inwestycje w oryginalne moce energetyki konwencjonalnej, gwarantujące wykorzystanie krajowych zasobów węgla. W nawiązaniu z szerokim wykorzystaniem tego surowca, zakłada się stosowanie technologii "czystego węgla", np. wychwytu CO2.

Scenariusz ten przewiduje, iż węgiel będzie nadal bazą bezpieczeństwa energetycznego i kluczowym paliwem dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, choć jego uczestnictwo będzie się zmniejszał. Spadek ten może oznaczać obniżenie produkcji węgla i konieczność dalszej restrukturyzacji sektora wydobywczego - stwierdza dokument. Uczestnictwo każdego innego niż węgiel źródła energii w bilansie ma wynosić 15-20 proc., a taka struktura zagwarantuje, że energii nie zabraknie - podkreślono.

Nowe złoża

Autorzy projektu zauważyli, że ze względu dzięki stopniowe wyczerpywanie się węgla w obecnie wykorzystywanych pokładach, a także coraz trudniejsze warunki geologiczne wydobycia przy kopalniach węgla kamiennego, w długim okresie konieczne zostanie rozpoczęcie eksploatacji nowych złóż, które trzeba zabezpieczyć. Ważnym kierunkiem powinno być obniżenie kosztów wydobycia rodzimego węgla kamiennego, tak aby nie zaakceptować był on wypierany poprzez import.

W planie stwierdza się, że zrealizowanie scenariusza zrównoważonego przyczyni się do ograniczenia emisji skażeń do atmosfery i zapełnienia przez Polskę międzynarodowych zobowiązań, m. in. w kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Atomowe przyspieszenie

Raport: Amerykański cud łupkowy nie powtórzy się po Europie

Kolejne dwa scenariusze mają charakter - jakim sposobem to określono - "wariantów analitycznych". Pierwszy przewiduje prowadzący do celu wzrost udziału atomu do 45-60 proc., czego rezultatem ma być radykalne zredukowanie emisji.

Udział węgla kamiennego i brunatnego w wytwórczości energii wynosiłby 10-15 proc., podobne udziały miałaby ropa naftowa, gaz, a przy przypadku OZE byłoby wówczas 15 proc. Przy im źródła odnawialne miałyby głównie charakter rozproszony. Scenariusz ten podnosi konkurencyjność gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne, ale wymaga z początku dużych nakładów, niebezpieczeństwem jest też możliwość modyfikacje polityki UE wobec atomu - stwierdza projekt.

Samowystarczalność podnosi kolejny scenariusz, oparty na sięgającym 50-55 proc. udziale w wytwórczości energii gazu i OZE, przy ok. 30-proc. udziale węgla i 10-proc. atomu. Realizację warunkuje jednak stwierdzeniem wystarczająco dużych rodzimych zasobów gazu.

14 z 16 polskich obszarów w grupie najsłabszych ekonomicznie

14 z 16 polskich obszarów w grupie najsłabszych ekonomicznie

Sekretarz energii USA chwali Polskę. "Podjęła dobrą decyzję" Koniec gorszych produktów dla Młodych polaków? "Podejrzewam, że niewiele się zmieni" Tani jak Polak. Eurostat porównał koszty roboty w Unii Unia szykuje rewolucję…...

Czytać
1, 6 mln aut BMW do naprawy. Możliwy trudność z poduszką powietrzną  Informacje

1, 6 mln aut BMW do naprawy. Możliwy trudność z poduszką powietrzną Informacje

Duży ruch w autosalonach. Te marki wybierano najczęściej Zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Jest sugestia ministerstwa GDDKiA zrywa porozumienia z Włochami. Mieli budować fragmenty A1 i S3 Surowe kary za cofanie…...

Czytać