blisko

GUS: W usługach w lipcu pogorszenie miesiąc do odwiedzenia miesiąca w trzech sekcjach, lepiej w jednej

  • Dom
  • Wiadomosci
  • GUS: W usługach w lipcu pogorszenie miesiąc do odwiedzenia miesiąca w trzech sekcjach, lepiej w jednej
Dane GUS - koniunktura przy lipcu 2017

Z danych GUS dot. koniunktury w lipcu wyłania się umiarkowanie optymistyczna ocena nastrojów - komentuje Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz jak i również Analiz Gospodarczych. Zwraca uwagę na poprawę nastrojów w przemyśle.

Główny Urząd Statystyczny podał, że po lipcu oceny dotyczące portfela zamówień są pozytywne, ale nieco ostrożniejsze od zgłaszanych w czerwcu, a wytwórczości – korzystne, zbliżone do odwiedzenia sygnalizowanych przed miesiącem.

Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pozytywniej, jej prognozowania wskazują na możliwość reformy w najbliższych trzech miesiącach. Natomiast opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego w lipcu są nieco lepsze od formułowanych w czerwcu 2017 r., an ogólny atmosfera koniunktury w handlu detalicznym jest gorszy miesiąc do odwiedzenia miesiąca.

"Nastroje w handlu wynikają z owego, że program 500 oraz podniósł poziom wydatków konsumpcyjnych. Wszedł na wyższy pułap i stąd umiarkowany optymizm. Wpływ tego programu na poziom wydatków nie zostanie się w najbliższych miesiącach specjalnie zwiększał" - mierzy Bohdan Wyżnikiewicz.

"Z danych GUS dot. koniunktury w lipcu wyłania się umiarkowanie optymistyczna ocena nastrojów, bo koniunktura jest wówczas ocena nastrojów. W najbliższych miesiącach oczekiwania będą pełny czas umiarkowanie optymistyczne" - uważa ekspert.

Koniunktura – dane GUS:

Transport i gospodarka magazynowa - poprawa

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury po sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się w poziomie plus 8, sześć (przed miesiącem plus 8, 5).

"Dyrektorzy organizacji oceniają bieżący popyt, zbyt i sytuację finansową korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Również prognozy sytuacji finansowej są optymistyczne, zbliżone do odwiedzenia zgłaszanych w czerwcu. Przewidywania w zakresie popytu i sprzedaży są nieco w wyższym stopniu pozytywne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest rozwój opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują niewielki wzrost zatrudnienia. Koszty usług w najbliższych kilku miesiącach mogą nieznacznie rosnąć" - napisano.

Zakwaterowanie i gastronomia - pogorszenie

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zameldowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 15 (przed miesiącem plus 18, 1).

"Zarówno diagnozy, jak na przykład i prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej istnieją mniej optymistyczne od formułowanych w czerwcu. Zgłaszany wydaje się być niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają mniejszy niźli planowano w czerwcu postęp zatrudnienia. W najbliższych kilku miesiącach ceny mogą ciągle rosnąć" - napisano.

Informacja i komunikacja a mianowicie pogorszenie

W lipcu wskaźnik powszechnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja formuje się w stopniu plus czternaście, 8 (przed miesiącem oraz 15, 6).

"Oceny popytu i sytuacji finansowej są nieco bardziej pomyślne od zgłaszanych w czerwcu, przy utrzymujących się pozytywnych diagnozach sprzedaży. Prognozy popytu i sprzedaży są bardziej optymistyczne od formułowanych poprzednio miesiącem; przewidywania dotyczące sprawy finansowej są pozytywne, zbliżone do sygnalizowanych w lipcu. Odnotowywany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami zamierzają wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku opłat usług" - napisano.

Finanse i ubezpieczenia a mianowicie pogorszenie

W lipcu wskaźnik wszechstronnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i aktuarialna kształtuje się w stopniu dodatkowo 27, 8 (przed miesiącem plus 31, 3).

"Mimo utrzymujących się dobrych opinii dotyczących popytu, bieżąca sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są mniej dogodnie niż w czerwcu. Recenzje w tym zakresie będą mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Zmniejszają się opóźnienia płatności za zrobione usługi. Dyrektorzy jednostek przewidują mniejsze niż planowano w czerwcu redukcje zatrudnienia. Prognozowany jest niewielki wzrost cen usług" - napisano

Koniunktura w handlu hurtowym lepsza miesiąc do miesiąca, przy detalicznym gorsza

Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego w lipcu są nieco lepsze od momentu formułowanych w czerwcu 2017 r., an ogólny atmosfera koniunktury w handlu detalicznym jest gorszy miesiąc do odwiedzenia miesiąca - podał GUS.

Handel hurtowy

Ogólny nastrój koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lipcu w stopniu plus 9, 0 wobec plus 7, 7 w czerwcu.

Utrzymują się pozytywne diagnozy i prognozy sprzedaży oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana wydaje się nieznacznie optymistycznie, pierwszy jednego razu od kwietnia br. Po związku z utrzymującymi się korzystnymi prognozami sprzedaży, wzrost zamówień towarów u wytwórców może być zbliżony do odwiedzenia oczekiwanego miesiąc wcześniej. Forma zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadane jest niewielkie powiększenie zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny towarów będą rosnąć.

Handel detaliczny

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w lipcu na poziomie plus 12, 3 wobec plus 8, 4 w czerwcu.

Bieżąca sprzedaż oceniana jest pozytywnie, choć nieco ostrożniej niż w ostatnich 3 miesiącach; utrzymują się pomyślne przewidywania w tym zakresie. Od kwietnia zgłaszane istnieją nieznacznie optymistyczne diagnozy sprawy finansowej, odpowiednie prognozy są również pozytywne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Forma zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z utrzymującymi się korzystnymi prognozami sprzedaży, postęp zamówień towarów u sklepów może być zbliżony do odwiedzenia zapowiadanego w czerwcu. Realne jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Dyrektorzy firm przewidują rozwój cen

czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

W dobie raz za razem łatwiejszego dostępu do wielu usług coraz częściej podsłuchujemy o tym, że część zadań związanych z przesuwaniem firmy jest delegowana na dworze. Wyspecjalizowani partnerzy od dawna już realizują dla…...

Czytać
czym jest sukces - definicje m. in. Gatesa, Bransona, Obamy

Czym jest sukces - definicje m. in. Gatesa, Bransona, Obamy

Gdy zazwyczaj mówimy o sukcesie, wyobrażamy sobie np. miliarderów, znanych aktorów, autorów bestsellerowych książek czy przywódców państw. Ale gdy zapytać właśnie te osoby, czym jest sukces, niewiele z nich opowiada o swoich…...

Czytać