blisko

Kobiety bez pracy to straty dla budżetu

  • Dom
  • Z kraju
  • Kobiety bez pracy to straty dla budżetu
Deloitte: aktywizacja kobiet może zasilić budżet 50 mld zł

Blisko 4 miliony Polek w wieku 20-64 czasów, które są bierne zawodowo, stanowią realny potencjał polskiej gospodarki. Do 2025 r. budżet państwa mógłby zdobyć nawet ponad 50 milionów złotych do Produktu Krajowego Brutto oraz niemal 20 miliardów danin publicznych a mianowicie wynika z raportu Deloitte.

Według raportu, naczelną przyczynę zarówno zaprzestania, jak na przykład i niepodejmowania przez nie zaakceptować pracy są obowiązki rodzinne i domowe, które tyczą aż 7 na 10 kobiet. Na opiekę morzem dzieckiem, jako barierę po podjęciu pracy, wskazywało 41 proc. badanych kobiet, 27 proc. jako powód podało zajmowanie się domem, 24 proc. - brak ofert pracy w okolicy; 16 proc. - brak kontaktów, znajomości; 16 proc. - stan zdrowia; a jedenaście proc. - poziom wykształcenia i wiek.

Dlaczego kobiety zostają na strychu?

Rysa na szklanym suficie. Kobieta coraz częściej wydaje się być szefem, ale nadal zyskuje mniej

Obecnie wśród największych wyzwań rynku pracy są niewykorzystane zasoby ludzkie, w tym też kobiet. Polki energiczne zawodowo to nadal 62 procent całej populacji. Innymi słowy, że 4 na dziesięć kobiet nie podejmuje robocie, a nawet jej nie zaakceptować szuka.

Z testowania Deloitte wynika, że funkcjonuje duże zróżnicowanie postrzegania roli kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i rodzinnym w zależności od regionu. Różne są też motywy bierności zawodowej, deklarowane przez kobiety w zależności od czasu ich miejsca zamieszkania oraz ich wieku.

Przykładowo, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Opolskiem najistotniejszą przyczyną dezaktywizacji kobiet wydaje się zajmowanie się dziećmi, identycznie jest w innych częściach kraju. Jednak to, jakie możliwości różni te regiony wówczas fakt, że odsetek dziewczyn wskazujących opiekę nad dziećmi w charakterze najważniejszą przyczynę jest tutaj najniższy i wynosi 38 proc. Dla porównania, dzięki południu Polski, czyli m. in. w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim odsetek ten wynosi 41 proc., na północnym zachodzie 45 proc., a w kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim 46 proc.

Trzecią najczęstszą źródłem dezaktywizacji jest brak propozycji pracy w okolicy, w której mieszkają zapytane kobiety - wskazuje na to 19-31 proc. ankietowanych. Jest to największy problem dla kobiet zamieszkujących na południu Polski, przy województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Dla mieszkanek Śląska równie istotne jak kondycja lokalnego rynku pracy, jest ich prywatne zdrowie, na które narzeka 19 proc. pań. Następnie problemy ze zdrowiem istnieją najmniej ważne dla mieszkanek Polski północnej.

Mieszkanki południowo-wschodnich województw częściej szemrają na brak kontaktów jak i również znajomości – 20 proc. z nich mówi na temat tym jako o barierze w znalezieniu pracy. 15 proc. kobiet uważa, że barierą jest poziom wykształcenia. 14 proc. - niedostatek certyfikatów i uprawnień.

Nowy urząd ma pomóc znaleźć pracę za granicą

Co zrobić?

Tym, co mogłoby skłonić Polki do podjęcia roboty, jest elastyczny czas robocie, na który wskazała więcej niż połowa respondentek. Większość pań na obowiązki domowe przeznacza aż 37 godz. tygodniowo, dlatego równie pomocnym rozwiązaniem byłaby dla nich sposobność pracy z domu. Fascynująca staje się także robota na część etatu z uwagi na rosnące płace – takiej możliwości oczekuje ponad 1/4 kobiet.

W dalekiej kolejności są takie rozwikłania, jak zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli (20 proc. ankietowanych), pomoc od pozostałych członków rodziny (13 proc. ) oraz więcej wolnych dni w tygodniu (12 proc. ) Co istotne, kobiety pozostające poza rynkiem pracy nie przestają przy siebie wierzyć. Ponad połowa z nich uważa, że znalazłaby pracę w czasie, w którym zaczęłyby do niej szukać. Kobiety są skończone podjąć pracę, bo aż 72 proc. z nich zaakceptowałaby pracę wymagającą nauczenia się nowych umiejętności- stwierdza raport Deloitte.

baltona odpowiada na zarzuty LTR o zmowę z PPL ws Lotniska Chopina

Baltona odpowiada na zarzuty LTR o zmowę z PPL ws Lotniska Chopina

- Nie było żadnego przetargu i nie było jakie możliwości ustawiać. Prowadziliśmy negocjacje ugodowe i handlowe. Nie ujawniono nam oferty LTR a mianowicie mówi w rozmowie z Business Insider Polska Piotr Kazimierski…...

Czytać
bank Pekao - strategia, współdziałanie z PZU i Aliorem

Bank Pekao - strategia, współdziałanie z PZU i Aliorem

Wiceprezes Pekao kierujący pracami zarządu Michał Krupiński "nie spodziewa się rewolucji" w strategii rozwoju agencji bankowej, ale planuje rozwinięcie kooperacji z PZU i Aliorem, m. in. w obrębie oferty ubezpieczeniowej i lokaty…...

Czytać